"PIACH - ZIEM" HANDEL, PRZETWÓRSTWO, SPRZEDAŻ
Kazimierz Pietrus
Gruszczyn ul. Swarzędzka 89
62-006 KOBYLNICA
Telefon: 603 847 188 lub 0609-829-921
E-Mail: biuro@piachziem.pl